Przeklęty złoty środek

fot. www.psdgraphics.comPoczątki z improwizacją u wszystkich wyglądają podobnie. Przychodziliśmy na treningi lub warsztaty, by się wyluzować i odpocząć od szarej rzeczywistości. Bawiliśmy się w swoich grupach i poznawaliśmy się. Liczyła się dla nas zabawa. Chcieliśmy dużo i często. Ale z samej zabawy improwizator niewiele się nauczy.

Czytaj dalej…